Busser - Busse - Buses 

Dobbeltdækkerbusser - Doppeldeck-Busse - Double Deck Buses

Endækkerbusser - Eindeck-Busse - Single Decks Buses

Tilbage - Zurück - Back